Estonian - etEnglish (United Kingdom)

Peasponsor

Liviko

Kuldsponsor

Your ad here

Sponsor

Amber Prike Svensky Servaali Your ad here Your ad here

Toetajad

ASI sommeljee diplomi said Eestis esimestena Kristjan Markii ja Kristi Poom

Pressiteade 11.04.2016

Selle aasta 1.märtsil oli Eesti sommeljeedel võimalus esmakordselt sooritada rahvusvahelisel tasemel sommeljee diplomieksam. Eksamit korraldab Assdociation de la Sommeliere Internationale ehk Rahvusvaheline Sommeljeede Assotsiatsioonide Liit ja selle eksami diplom avab uksed kõikjal maailmas. Selline eksam toimus alles viiendat korda.

Eestis panid ennast esmakordselt proovile Kristjan Markii Eesti Sommeljeede Erakoolist ja Kristi Poom Tridensist. Tulemused selgusid nädalavahetuseks. Mõlemad sooritasid eksami edukalt ning kuuluvad nüüd nende 10% hulka, kel üldse on õnnestunud see eksam läbida. Kokku on ASI rahvusvahelise sommeljee diplomi vääriliseks osutunud vaid 103 sommeljeed kokku 24-st riigist. Mõlemad on lõpetanud Eesti Sommeljeede Erakooli sommeljee diplomiga.

Erinevad maailmajaod on sel eksamil jagatud erinevatesse ajatsoonidesse ning vastavalt sellele algab eksam täpselt ühel ja samal ajal. Eesti kuulub Euroopa ja Aafrikaga samasse gruppi, eraldi on veel Ameerika ja Aasia-Okeaania grupid.

Eksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalikult tuleb 90 minuti jooksul sooritada test, 20 minutiga kirjeldada pimedegustatsioonil kaht veini, tunda 10 minuti jooksul ära kolm kohalikku alkohoolset jooki ja kolm rahvusvaheliselt tuntud kanget alkoholi ning kirjutada 30 minuti jooksul essee ASI eksamineerijate poolt ette antud teemal. Kõik see toimub prantsuse, inglise või hispaania keeles, mis on ASI ametlikeke keelteks. Eelpoolnimetatud maades peab eksamineeritav kasutama samuti võõrkeelt, mitte emakeelt.

Eksami teises osas peab eksamineeritav 30 minutiga toidu kõrvale valima veini ja põhjendama oma valikut (4 minutit), dekanteerima ja serveerima selle veini (7 minutit) ning seletama lahti toidu ja veini sobivuse (7 minutit). Seda kõike ikka võõrkeeles.

Eksami tulemused saadetakse ASI eksamineerijatele ning tulemused teatatakse mõne aja möödudes kirjalikult. Eestis viis eksamit läbi Eesti Sommeljeede Assotsiatsioon oma katusorganisatsiooni juhtimisel.