Estonian - etEnglish (United Kingdom)
ESA raamatukogu kasutusjuhend

EESTI SOMMELJEEDE ASSOTSIATSIOONI RAAMATUKOGU KASUTUSJUHEND

 

1. Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni raamatukogu asub ESA kontoris, aadressil Masina 11, Tallinn.

2. Raamatukogu koosneb teavikutest: raamatud, ajakirjad, DVD-d. Nendest raamatutest on 114 Kalev Kesküla pärandus ESA-le.

3. Raamatute laenutusõigus 30 päevaks on kõigil ESA liikmetel ja toetajaliikmetel ning ESE õppuritel.

3.1 Tagastamistähtaega on võimalik pikendada enne tagastamistähtpäeva telefoni, e-maili teel või kohapeal. Samale lugejale võib uuesti välja laenutada juhul, kui trükist ei vaja teised ESA liikmetest lugejad. Väga nõutud teavikuid võib laenutada ka lühemaks ajaks ilma tagastustähtaja pikendamise võimaluseta.

4. Ajakirju laenutatkse koju 14 päevaks ilma tagastustähtaja pikendamise võimaluseta.

5. ESA liikmetel on võimalik panna end raamatukogus leiduva kirjanduse ootejärjekorda. Teavikut hoitakse lugeja jaoks kaks päeva.

6. Kui tagastamispäevast on möödunud 30 päeva, siis tuleb lugejal ... tuua üks pudel head veini iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta...

7. Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud asendama selle teise eksemplariga (võib olla uuem trükk). Erandkorras võib lugeja asendada ka teavikuga, mille ESA juhatus on tunnistanud samaväärseks. Juhul, kui lugeja laenatud teavikut ei tagasta, rikutud või kaotatud trükist ei asenda, on ta kohustatud tasuma selle eest 70 EUR-i.

Viimati uuendatud Kolmapäev, 07 Märts 2012 15:31